Våra standardcontainrar

En standard​container har en standardbredd och en standardhöjd som grundar sig på dimensionerna för lastprofiler på landsvägarna i USA. Måtten är 2, 438 m (8 fot) x 2, 591 m (invändig bredd är 2, 350 m, längd 5, 898 m och höjd 2, 390 m.

Det finns också en version av standardcontainern som kallas ”High-Cube” som har en höjd på 2, 90 m.

Vi lagerför både standard- och specialcontainer och vi ser till att containrarna levereras när och där du behöver dem.