Specialcontainer - ombyggnation och specialkomponenter​

​Om du behöver en specialcontainer kan vi ta fram vad du behöver. Vissa typer av specialcontainrar har vi på lager, alla andra tillverkar vi till dig. Vi bygger containers på beställning och vi både bygger om och bygger till.

  • isolerar
  • sätter in dörrar och fönster
  • sätter in el
  • sätter in ventilation

Vi har möjlighet att göra komplicerade ombyggnader; allt efter dina önskemål och ritningar.