VD:n för Containerhandel CARU: ”Det är vi ensamma om att lösa i Sverige”

Publicerat 20 oktober 2022

Med uppfinningsrikedom och kreativitet anpassar och modifierar Containerhandel CARU produkten efter kundernas behov. Med snart 30 år i branschen har vi blivit ett självklart val för den som är i behov av containrar.
– Vi har hållit på så länge att vi gjort nästan allt man kan med containrar, säger vd Torbjörn Börling.

Torbjörn Börling har en stjärnkikare på sitt kontor. Från skrivbordsplatsen på Nya Varvet kan han speja tvärs över Göta Älv och bevittna det dagliga inflödet av containrar till Göteborgs hamn.

Att syssla med containrar var aldrig någon plan. Av en slump fick han jobb på en containerdepå i början av 1980-talet. Ett decennium senare startade han bolaget han driver än idag.

Med nästan 40 år i branschen och ett företag som snart fyller 30 besitter han mer kunskap än de flesta när det kommer till containrar.

”Oerhört många användningsområden”

Idag består bolaget av fyra personer på huvudkontoret och lika många anställda på lagret som har en kapacitet för närmare tusentalet containrar.

En bärande idé är att inte enbart sälja och hyra ut standardcontainrar, utan även restaurera, modifiera och bygga om – helt efter kundernas behov. Oavsett om det är industriföretag i behov av ett mobilt maskinrum eller sjukhus som behöver plats för ett reservkraftaggregat löser vi på Containerhandel CARU uppgiften.

– Jag tycker att det är väldigt roligt att hålla på med containrar. Själva produkten är enkel, men den har så oerhört många användningsområden. Vi kan utgå från en standardprodukt och sen anpassa och klura ut hur vi kan hitta en lösning som passar för kundens ändamål, säger Torbjörn Börling.

Uppbackning från Nederländerna

Sedan 2010 har den globala containerjätten CARU från Nederländerna varit delägare i bolaget. Med deras backning har Torbjörn och kollegorna i Göteborg fått mer direktkontakt med fabrikerna i Kina och bättre samverkan med rederierna globalt.

– Det finns många fördelar för oss att vara en del av ett större sammanhang och vi har stor nytta av det. Vi är till exempel väldigt bra på att hantera större volymer på ordrar, det skulle jag säga att vi är ensamma om att lösa i Sverige.

Genom åren har vi på Containerhandel CARU sålt och hyrt ut containrar i olika former till alltifrån små enmansfirmor, kommuner och myndigheter till de största börsnoterade företagen i Sverige.