Containrar blev lösningen för Prowash

Containrar blev lösningen för Prowash

Publicerat 16 oktober 2023

För Prowash är möjligheten att kunna erbjuda portabla reningsverk ett måste. Med Containerhandel CARU:s hjälp kan företaget leverera reningsverk till kunder som saknar möjlighet att bygga stationära lösningar.
– Samarbetet fungerar suveränt, säger Fredrik Israelsson, produktchef på Prowash Sverige AB.

Prowash Sverige AB är Nordens ledande leverantör inom fordonstvätt. Till kunder och verksamheter där stationära reningsverk inte är möjliga levererar Prowash portabla lösningar – med hjälp från Containerhandel CARU.

– På en del platser kan det finnas problem med markarbeten. Där tar vi helt enkelt in reningen i en container. För kunden blir containern en smidig lösning eftersom de bara behöver söka bygglov för containern och att de dessutom kan ta med sig den om verksamheten flyttar, säger Fredrik Israelsson.

Sedan 2017 har vi på Containerhandel CARU levererat ett tiotal containerlösningar som anpassats för reningsverk till Prowash.

– Containerhandel är medgörliga, omtänksamma och ser inga problem utan löser alla knutar när vi har förfrågningar.

Anpassar containern efter behov

Genom åren har leveransen främst bestått av 20-fot High Cubes, men även 40-fotare och standardhöga 20-fotare. Containrarna har specialanpassats med bland annat genomföringar, takluckor, räcken på taken, gångdörrar, isolering och golvbrunnar.

Arbetet som utförts har dels bestått av att anpassa containrar så att det är förberedda för Prowash att själva installera den utrustning som krävs – men i en del fall har vi har även gjort installationer i vår depå för att kunna leverera en så komplett lösning som möjligt.

– Då är det endast elinstallationer som vi tar på oss själva. Där tar vi in en elfirma för att få rätt certifiering på installationen, säger Fredrik Israelsson.

För Containerhandel CARU har samarbetet varit väldigt lyckosamt, enligt vd Torbjörn Börling.

– Det fungerar väldigt bra på grund av att vi haft nära kontakt inledningsvis och gått igenom och specat upp vad de vill ha. Vi har tagit fram grundkoncept på containrar som vi sedan kan anpassa utefter behov, säger han.