Containrar en viktig pusselbit för Processkontroll GT

Publicerat 11 januari 2023

I snart tio år har Processkontroll GT vänt sig till Containerhandel CARU för sina containerlösningar. Som kostnadseffektiva, flexibla och slitstarka alternativ blir containrarna viktiga pusselbitar i bolagets anläggningar för komprimerad och flytande biogas.
Vi använder fortfarande Containerhandel CARU efter många år och är nöjda med vad de levererar, säger Mats Hidfors, projektledare på Processkontroll GT.

Processkontroll GT bygger infrastruktur för komprimerad och flytande biogas. De tillverkar och driftsätter alltifrån mobila gaslager och fordonsgastankstationer till transportsystem för gas.

I de anläggningar som bolaget tillverkar är det inte ovanligt att olika former av containerlösningar behövs. I snart tio år har Containerhandel CARU blivit anförtrodda med uppdraget.

– Så gott som alla containrar vi beställer är unika. Det är alltid någonting som skiljer dem åt och Containerhandel CARU är flexibla med att kunna producera det vi vill ha, säger Mats Hidfors.

”Väldigt anpassningsbart”

Mestadels används betonghus i anläggningarna som byggs. Men för till exempel el- och processrum, programmerbara styrsystem och extra gaslager väljer de en containerlösning.

– Fördelen är att det är väldigt anpassningsbart. Det ska stå över tid och allting är flyttbart. Där är containrar ännu enklare och en mycket billigare lösning, säger Mats Hidfors.

Containrarna som levererats genom åren har varit så kallade specialcontainrar, där Containerhandel CARU byggt till och byggt om för att produkten ska passa ändamålet.

Mats Hidfors säger att det ofta handlar om 1 eller 2 mejl från idé till att komma fram till beställning.

– Vi gör en ritning eller en enklare skiss där vi utgår från en standardcontainer och så specificerar vi vad vi vill ha för typ av väggar och om vi till exempel behöver ventilation eller genomföring.

”Alltid bra ritningsunderlag”

Peter Johansson, account manager på Containerhandel CARU, säger att kommunikationen mellan företagen är viktig för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.

– Vi får alltid bra ritningsunderlag men det finns ofta detaljer som behöver diskuteras för att säkerställa att allt blir rätt.

Peter Johansson berättar att utmaningen med Processkontrolls specialcontainrar är att kunna göra modifieringarna inom ramen för en fraktcontainer. Men ända sedan starten 2015 tycker han att samarbetet har fungerat utmärkt.

– För framtiden hoppas vi att det ska fortsätta med en ömsesidig nöjdhet.