Containerhandel CARU är nu ISO-certifierade

Publicerat 13 februari 2023

Containerhandel CARU har glädjen att meddela att vi sedan början på januari är ISO-certifierade inom både kvalitet och miljö. Certifikaten är ett kvitto på att vi som bolag uppfyller högt ställda krav, satta efter internationell standard.

Certifikaten som tilldelats Containerhandel CARU är ISO 9001 och ISO 14001 – kopplade till kvalitet och miljö.

ISO 9001 kräver ett kvalitetsledningssystem som beskriver hur företaget ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov.

– För våra kunder kommer det inte att innebära någon större skillnad, mer än att med certifieringen har vi ett kvitto på att vi har ett utarbetat system och dokumenterade rutiner för att ta hand om allt som rör ordrar och eventuella avvikelser, säger Torbjörn Börling.

Kan möta kundernas förväntningar

ISO 14001 avser företagets miljöarbete och kräver ett miljöledningssystem som uppfyller högt uppsatta krav. Företagets miljöarbete granskas dessutom varje år av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Torbjörn Börling betonar att ISO-certifikatet är viktigt att ha på plats, men att Containerhandel CARU sedan tidigare jobbat aktivt med miljöfrågor.

– Som kund kan man alltid förvänta sig att vi letar efter de mest miljövänliga alternativen. Vi tittar på vilka som transporterar åt oss och vilket bränsle de kör med, men också på den kemikalieanvändning vi har i våra containrar. Vi sorterar också upp det spillmaterial vi får i vår produktion, säger han.

Redan i höstas bytte Containerhandel CARU till det mest miljövänliga köldmedlet på marknaden, R452A. Det används nu i samtliga kyl- och fryscontainrar som vi producerar.

– Fler och fler kunder har miljöpolicys och klimatmål. Det ställer i sin tur högre krav på oss. Vår ISO-certifiering underlättar för oss att möta de förväntningar som kunder har.

”Mer strukturerat arbete”

Vägen fram till certifieringarna började för strax ett år sedan. Torbjörn Börling berättar att det varit en hel del arbete och dokumentation bakom.

Conterhanteringssystemet som dagligen används på företaget har varit till stor hjälp under processen eftersom systemet skapar en tydlig spårbarhet och möjliggör för användarna att enkelt plocka ut underlag för varje order.

Andra saker har fått ändras – men Torbjörn Börling beskriver förändringarna som enbart positiva.

– Det känns väldigt bra. Det kändes som en seger när vi blev klara med detta. Nu har vi ett ännu bättre och mer strukturerat arbete internt som förhoppningsvis kommer innebära ännu mer affärer för vår del.